1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه حلقه پا ماکائو آبی طلائی سخنگو

جوجه حلقه پا ماکائو آبی طلائی سخنگو

یک جوجه ماکائو آبی طلایی سخنگو 20 کلمه 

کلمات: سلام - خوشگله - پسر خوشگلم - خوبی آرا خوبی - آرا خوشگله - بوس بده - یه بوس بده - چطوری - الو - چه خبرا - دوسه کلمه ارمنی - و تعدادی کلمات دیگر 

قیمت: 4900000 تومان 

وضعیت ظاهری بسیار صاف و زیبا

تصویر بزودی

همانندش را در بازپرندگان یا پرنده فروشی ها باید بیش از 6 بپردازید

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top