1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی چشم دودی سخنگو

جوجه شاه طوطی سخنگو

جوجه شاه طوطی پرورشی تهران چشم دودی سخنگو

جوجه کاملا اهلی جنسیت نر سن 11 ماهه سخنگوی حرفه ای فیلم حرف زدن هایش نیز روی dvd کنار خود پرنده به خریدار ارائه می گردد

قیمت: 1300000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top