1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه اکلکتوس نر سخنگو

جوجه اکلکتوس نر سخنگو

طوطی اکلکتوس نر

بسیار صاف و زیبا کاملا اهلی بسیار اهلی تا دست را جلویش ببرید پایش را بالا می آورد که بیاید روی دست یا انگشت یا ارنج یا مچ یا ساعد

بیش از 15 کلام بلد است و با توجه به سن کمش بسیار بیشتر خواهد آموخت

پررو است و در فروشگاه باشما حرف می زند

قیمت: 4400000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top