1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

درب خطرناک برای طوطیها احتیاط !

هنگام باز کردن درب مطمئن شوید طوطی یا مرغ مینای شما پشت در به انتظار دیدن شما نشسته

این موضوع دلخراش خیلی اتفاق می افتد

مردم در منزل یا اتاق را یکباره باز می کنند بدون اینکه یادشان باشید یک نفر درست چسبیده به در انتظار ورودشان را می کشد اما این ورود ناگهانی منجر به شکستگی - قطع شدن - یا مرگ پرنده و بسیاری حیوانات خانگی می شود

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top