1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مصرف و خوردن گوشت طوطی

جوجه کاکاتو ملوکان کاکل چتری

از گوشت طوطی ها در بسیاری مناطق جهان هم اکنون بعوان غذا استفاده می شود بخصوص در زمان کمبود مواد غذایی مثل دوران جنگ یا قحطی

تا قرن ۱۶ در استرالیا از گوشت کاکادو کاکل چتری (یکی از بهترین گونه های سخنگو در بین کاکادوها ) بعوان خوراک استفاده می شد و از کاکل و تاجش نیز در مراسم ها و تشریفات مانند بنر استفاده می کردند (روی سر به صورت تزئینی)

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top