1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پیغام نوروزی مرکز تحقیقات طوطی سانان

سایت کاسکو

احتیاط کنید: چهارشنبه سوری و زلزله

از عوامل تاثیر گذار در ترسیدن و پرکن شدن طوطی ها هستند

همچنین از روز سیزده بدر بترسید همه ساله در روز سیزده بدر افراد زیادی با پریشانی و حال خراب بامن تماس می گیرند و اعلام می کنند که طوطی شان فرار کرده حالا یا با بی احتیاطی و با یک اشتباه ساده نمی دانم چرا اما روز سیزده بدر هر سال برای بسیاری این اتفاق تکرار می شود

معمولا افراد فراموش می کنند که طوطی بلد است درب قفس را باز کند به همین خاطر در شلوغی 13بدر طوطی خوشحال از سبزه ها و شلوغی از فرصت استفاده کرده و آره...

بزودی منقارکج ها بصورت انبوه و گسترده sms در سطح استان تهران ارسال می کند. تا افراد بیشتری که با مجموعه آشنا شوند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top