1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطي بزرگ اسکندر

طوطي بزرگ اسکندر

طولش 40 سانتيمتر و محيط زيستش در آسيا خصوصا هندوستان و سريلانکا و در افريقا از سودان تا غرب افريقا مي باشد . رنگ پرهايش عمدتا سبز مي باشد. در نرها حلقه سياهي از قسمت زيرين منقار منشعب و تا پشت گردن ادامه دارد که در آنجا با نوار قرمزي ادغام مي گردد . ماده ها فاقد حلقه گردن هستند . 3 تا 4 تخم گذارده و تخم ها پس از 23 روز مبدل به جوجه شده و شش هفته پس از آن لانه را ترک مي کنند .

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top