1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

لوریکیت آراسته Ornate Lorikeet

Ornate Lorikeet

Ornate Lorikeet

Trichoglossus ornatus

لوریکیت آراسته ORNATE LORIKEET با نام علمی Trichoglossus ornatus یک طوطی با طول ۲۵ سانتی متر و وزن تقریبی ۱۱۰ گرم است . به طور کلی این طوطی دارای یک نژاد می باشد. طوطی های بزرگسال این لوریکیت دارای پیشانی و تاج آبی و بنفش می باشند و یک باندی از کنار چشم تا اطراف گوش به همین رنگ این ناحیه را پوشش داده است. فاصله بین چشم و منقار با پرهایی به رنگ قرمز پوشش داده شده است. هم چنین یک الگوی زرد رنگ ناحیه ی پایین گوش و هم چنین سمت چپ گوش را پوشانده است.

استخوان های پس سر با پرهای قرمز پوشیده شده است و در ناحیه گلو پرهای قرمز و مشکی قرار گرفته اند. ناحیه ی سینه دارای پرهای آبی کم رنگ و خاکی می باشد و شکم تا بالای دم به رنگ سبز دیده می شود. سطح بالایی دم به رنگ سبز روشن دیده می شود. پرهای زیر بال زرد رنگ می باشند. حلقه چشم به رنگ خاکستری تیره دیده می شود. منقار به رنگ قرمز تا نارنجی دیده می شود و چشم ها نارنجی تیره هستند.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top