1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

لوریکیت پیگمی Pygmy Lorikeet

Pygmy-Lorikeet-Lori-Pigmeo

Pygmy Lorikeet

Charmosyna wilhelminae

لوریکیت پیگمی PYGMY LORIKEET با نام علمی Charmosyna wilhelminae هم چنین به عنوان لوریکیت ویلهلمینا و  لوریکیت رگه ای پیگمی نیز شناخته شده است . طول بدن این طوطی ۱۳ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۰ گرم می باشد.  این طوطی به طور کلی دارای یک گونه می باشد . رنگ بدن طوطی های نر زرشگی – قهوه ای می باشد و در ناحیه پشت گردن دارای رگه های آبی رنگ هستند…

اطلاعات بیشتر:

لوریکیت پیگمی PYGMY LORIKEET با نام علمی Charmosyna wilhelminae هم چنین به عنوان لوریکیت ویلهلمینا و لوریکیت رگه ای پیگمی نیز شناخته شده است . طول بدن این طوطی ۱۳ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۰ گرم می باشد. این طوطی به طور کلی دارای یک گونه می باشد .

رنگ بدن طوطی های نر زرشگی – قهوه ای می باشد و در ناحیه پشت گردن دارای رگه های آبی رنگ هستند. در ناحیه سینه به رنگ زرد- خاکستری دیده می شود و زیر بال خط خطی های قرمز دیده می شوند . دم سبز رنگ با لبه های زرد می باشد. نقار نارنجی و رنگ چشم زرد تا نارنجی می باشد.

رنگ بدن ماده های سبز رنگ و در ناحیه ی زیرین بال رگه های قرمز رنگ دیده نمی شوند.

در نوجوانان هم تا حدی تشخیص جنسیت امکان پذیر است و در نرها کمی پرهای زیر بال قرمز است . ولی رنگ نوک و هم چنین رنگ چشم در نوجوانان قهوه ای رنگ است.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top