1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

لوریکیت پهلو قرمز Red-flanked Lorikeet

Red-flanked Lorikeet

Red-flanked Lorikeet

Charmosyna placentis

لوریکیت پهلو قرمز

لاریکیت پهلوقرمز شاداب یا خوشحال نیز نامیده می شود

اندازه تقریبی : 17 سانتی متر /6.5 - 7 اینچ

تعداد تخم :2 عدد

مدت خوابیدن روی تخم ها : 23 روز

سروصدا : زیاد

به طور طبیعی در Pandjang، Seram، Ambon و Ambelau، Moluccas جنوبی، جزایر Kai و Aru ، گینه نو، پاپوا یافت می شود.و به عنوان گونه ی در معترض خطر در زیستگاه طبیعی اش در نظر گرفته شده است.

جنسیت به راحتی قابل تشخیص است فقط جنس نر پرهای قرمز در دو طرف سر دارد.

اطلاعات بیشتر:

لوریکیت پهلو قرمز (Red-flanked Lorikeet) با نام علمی Charmosyna placentis هم چنین با عنوان لوریکیت دل انگیز و هم چنین لوریکیت خشنود هم مشهور می باشد که یک طوطی از خانواده ی Psittaculidae است. لوریکیت پهلو قرمز بومی اندونزی ، گینه نو Pandjang, Seram, Ambon and Ambelau, Southern Moluccas می باشد و به عنوان یک طوطی در معرض خطر انقراض در زیستگاه های طبیعی خود معرفی شده است. زیستگاه های طبیعی لوریکیت پهلو قرمز شامل جنگل های نیمه گرمسیری ، دشت های مرطوب نیمه گرمسیری ، جنگل های حرا نیمه گرمسیری و گرمسیری می باشد.

لوریکیت پهلو قرمز جزء معدود لوریکیت هایی است که به طور غیر منتظره جنس نر و ماده از نظر ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند. نرها دارای یک منطقه ی قرمز در ناحیه ی طرفین صورت و گونه های آبی رنگ می باشند. ماده ها دارای صورت سبز رنگ و گونه های زرد می باشند.

لوریکیت پهلو قرمز دارای ۵ زیر گونه به شرح زیر می باشد:

Charmosyna placentis (Temminck) 1835
Charmosyna placentis intensior (Kinnear) 1928
Charmosyna placentis ornata Mayr 1940
Charmosyna placentis pallidior (Rothschild & Hartert) 1905
Charmosyna placentis placentis (Temminck) 1835
Charmosyna placentis subplacens (Sclater,PL) 1876

لوریکیت پهلو قرمز در سال ۱۸۳۴ توسط Temminck توصیف شد و نام های رایج آن در آن زمان لوریکیت گوش آبی ، لوریکیت صورت زرد گوش آبی ، لوریکیت دشت و … بود.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top