1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

لوری ته دم سفید

لوری ته دم سفید

طولش 25 سانتیمتر بوده و در اکثر نقاط گینه جدید به استثنای مناطق کوهستانی زیست می نمایند . رنگ اصلی بدنش قهوه ای زیتونی بوده و روی گردنش نواری زرد – پرتقالی و روی سینه اش نیز نوار دومی به همان رنگ و اغلب کمی تیره تر ملاحظه می شوند .شکم و رانهایش قرمز و انتهای پشت و ته دمش زرد سفید است . بالهایش زیتونی تیره و منقارش پرتقالی قرمز و حلقه های چشمش قهوه ای قرمز می باشند . نرها قدری درشت تر بوده و سرشان نیز بزرگتر است . انان دو تخم می گذارند و جوجه ها پس از 24 روز سر از تخم در آورده و تا 10 هفته در لانه بسر می برند .

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top