1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

لوری کوهی

tooti-tuti-2t-lory-koohi

لوری کوهی

طولش 29 سانتيمتر است و در نواحي شرقی استراليا و تاسمانين زيست می کند . اغلب در پارک ها و باغهاي اين مناطق جوجه مي گذارد . سرش آبی بنفش و پشت گردنش زرد و سبز و سينه اش قرمز و به طرفين پرتقالي و شکمش آبی تيره همراه رگه های قرمز پشتش و نيز بالهايش سبز رنگ هستند . دو عدد تخم مي گذارد و جوجه ها پس از 25 روز سر از تخم در می آورند . آنان 8 تا 9 هفته در لانه به سر می برند . پرهای جوجه ها پس از گذشت 7 تا 8 هفته کامل می شود . حلقه چشم جوجه ها و در پرندگان بالغ پرتقالی است .


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top