1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

لوریکیت چشم زرد Iris Lorikeet

Iris-Lorikeet-Psitteuteles-iris

Iris Lorikeet

Psitteuteles iris

نام علمی : Trichoglossus iris

اندازه تقریبی : 20 سانتی متر /8 اینچ

تعداد تخم : 2 عدد

مدت خوابیدن روی تخم ها : 23 روز

این پرنده بومی اندونزی است و به طور کلی در گله های کوچک دیده می شود.
با توجه به دامنه محدود آن، تخریب زیستگاه و به دام انداختن برای تجارت پرنده قفسی ، این طوطی به عنوان نزدیک به تهدید در فهرست قرمز IUCN از گونه های تهدید شده قرار گرفت.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top