1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطي کوچک اسکندر

طوطي کوچک اسکندر

طولش 38 سانتيمتر و محيط زيستش هندوستان و سريلانکا و نپال و بنگلادش است . سر نر به رنگ آلو بوده که در قسمت زيرين آن توسط نوار سياه رنگ گلو محدود مي گردد . ساير پرهايش اساسا سبزند . روي شاه پرهايش در ناحيه شانه لکه قرمزي به چشم مي خورد .سر ماده خاکستري آبي و نوار گردنش زرد و فاقد لکه قرمز شانه مي باشد . بهتر است که به صورت جفت در پاسيو نگهداري شود . 3 تا 6 تخم گذارده و جوجه ها پس از 27 روز سر از تخم درآورده و پس از گذشت 7 هفته لانه را ترک مي کنند . تنها ماده است که روي تخم ها مي خوابد و از جوجه ها مراقبت مي کند .

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top