1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی آمازون کله زرد دوبل یا سرزرد Yellow-headed amazon

طوطی امازون سرزرد بزرگ کله زرد دوبل

آمازون بزرگ سر طلایی Yellow-headed amazon

Amazona oratrix

نام های رایج:

آمازون کله زرد دوبل یا سرزرد

آمازون بزرگ سر طلایی

طولش 41 سانتی متر و محیط زیستش مكزیك و هوندوراس می باشد. سر و گردنش طلایی و سایر پرهایش سبز و پرهای ناحیه گردن ، سینه و پشتش همراه رگه های سبز تیره ای است. سرشانه و زیر بال هایش قرمز می باشد. برخی از آن ها دارای پر های زردی در سایر نقاط بدن هستند. به خاطر صدای گوش خراشش به عنوان پرنده خانگی مناسب نیست. به كرات در اروپا تكثیر یافته ،‌جوجه ها ابتدا سبز یك دست بوده و تنها رنگ آمیزی زرد خفیفی روی پیشانی خود دارند. معمولا 2 تخم گذارده و جوجه ها پس از 24 روز سر از تخم در آورده و 10 هفته بعد لانه را ترك می نماید.

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top