1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی کلون کری Cloncurry Parrot

طوطی کلون کری (Cloncurry Parrot) با نام علمی Barnardius zonarius macgillivrayi بومی شمال غرب کوئیزلند در مجاورت شرق منطقه ی شمالی استرالیا می باشد.

طوطی کلون کری همراه با Mallee Ringneck و Port Lincoln Parrot عضو جنس barnardius است و این طوطی ها همگی دارای بدن سبز رنگ و حلقه ی زرد رنگ و یا یقه در ناحیه ی گردن می باشند و به عنوان طوطی گردن حلقه ای استرالیا مشهور هستند. طول عمر طوطی کلون کری حدود ۱۵ سال و بیشتر می باشد.

طوطی کلون کری کوچک ترین طوطی گردن حلقه ای استرالیا می باشد و طول بدن آن حدود ۳۳ سانتی متر و وزن آن حدود ۱۲۰- ۱۳۵ گرم می باشد.

طوطی کلون کری به طور کلی شبیه به Mallee Ringneck می باشد ولی رنگ سبز به طور گسترده ای در پشت و کمر گسترش یافته و گونه ها و پائین گوش به رنگ آبی کم رنگ است. هم چنین یک باند زرد کمرنگ نیز در ناحیه ی شکم دیده می شود و پیشانی به رنگ زرد کم رنگ مایل به سبز است.

به طور کلی طوطی کلون کری هر سال ۴ تخم می گذارد که تخم ها پس از ۲۰-۲۱ روز تبدیل به جوجه می شوند و جوجه ها حدود ۵ هفته در لانه می مانند و پس از آن پس از ۲-۳ هفته می توانند به طور مستقل زندگی کنند.

Mallee Ringneck


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top