1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پاراکیت سینه سرخ یا مخملی Scarlet-chested Parakeet

Scarlet-chested Parrot

Scarlet-chested Parakeet

Neophema splendida

پاراکیت سینه سرخ یا مخملی

طوطی سینه سرخ ( Scarlet-chested Parrot ) با نام علمی Neophema splendida هم چنین با نام های طوطی سینه نارنجی ، طوطی مجلل و .. نیز معرفی گردیده است. طوطی سینه سرخ بومی مرکز استرالیای جنوبی و هم چنین استرالیای جنوب غربی می باشد . این طوطی دارای دو شکل جنسی می باشد که نرها اغلب روشن تر هستند و به رنگ آبی دیده می شوند و ناحیه ی قفسه ی سینه به رنگ قرمز مایل به زرد دیده می شود. ماده ها در طوطی سینه سرخ به طور کلی شبیه به نرها هستند اما آنها فاقد پرهای قرمز در ناحیه ی سینه می باشند. این پاراکیت عشایری به راحتی از مناطق صحرایی به مناطق مجاور مسافرت می کند ، هم چنین طوطی سینه سرخ به راحتی بدون دسترسی به آب آشامیدنی قادر به زندگی خواهد بود. آنها با تغذیه از گیاهان و دانه ها مایعات مورد نیاز بدنشان را تامین می نمایند.

طول بدن طوطی سینه سرخ حدود ۱۹-۲۱ سانتی متر است و یک طوطی پر جنب و جوش است که دارای دو شکل جنسی می باشد. نرها دارای قفسه ی سینه قرمز مایل به زرد ، صورت آبی کبالتی و بدن سبز روشن هستند. پرهای پوششی بال به رنگ آبی کم رنگ دیده می شوند. دم به رنگ سبز دیده می شود و چشم ها قهوه ای رنگ می باشند. هم چنین پاها خاکستری رنگ می باشند. ماده ها نیز دارای صورتی آبی رنگ هستند که اغلب آبی کم رنگ می باشند .سطح رویی بدن و سینه به رنگ سبز روشن دیده می شود.

رژیم غذایی طوطی سینه سرخ شامل دانه ها ی علف ها می باشد و از گیاهان شاداب آب و مایعات بدن خود را تامین می نمایند. اغلب لانه ی خود را درون حفره ی درختان می گذارند و ۴-۶ تخم سفید رنگ نیز می گذارند.

Scarlet-Chested-Parakeet-Images


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top