1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پاراکیت توئی Tui Parakeet

Tui Parakeet

Brotogeris sanctithomae

پاراکیت توئی (Tui Parakeet) با نام علمی Brotogeris sanctithomae یک گونه پرنده از خانواده ی Psittacidae که جزء طوطی های حقیقی می باشند. پاراکیت توئی در حوزه ی آمازونی برزیل ، پرو ، بولیوی ، هم چنین یک محدوده ی کوچک از شرق اکوآدر و مرز رودخانه از جنوب شرقی کلمبیا بومی می باشد . به همین دلیل است که به várzea و سایر زیستگاه های پوشیده از درخت محدود می گردد. پاراکیت توئی در مناطق دور از رودخانه های بزرگ بسیار نادر است و یا اصلا وجود ندارد.

پاراکیت توئی یک طوطی سبز رنگ نسبتا کوچک با بال هایی تیره تر می باشد و دارای جثه ای متوسط می باشد . ناحیه ی پیشانی پاراکیت توئی دارای محدوده ی زرد رنگ نقطه ای می باشد ، حلقه ی چشم به رنگ سفید است . هم چنین عنبیه ی چشم به رنگ زرد مایل به سفید کسل کننده می باشد . طول بدن پاراکیت توئی حدود ۱۷ سانتی متر و وزن آن حدود ۵۸ گرم می باشد. هم چنین در پاراکیت توئی جنس نر و ماده هر دو دارای یک شکل جنسی واحد می باشند و از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. پاراکیت توئی در پرواز صداهای سریع و تکراری ایجاد می کند. پچ پچ های گله ها یادآور صدای مرغ عشق می باشد.

Tui Parakeet


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top