1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شاه طوطی مالابار یا مالابار پاراکیت Malabar Parakeet

Malabar Parakeet

Psittacula columboides

شاه طوطی مالابار یا مالابار پاراکیت  MALABAR PARAKEET با نام علمی Psittacula columboides هم چنین با نام پاراکیت بال آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۸ سانتی متر ولی اطلاعاتی از وزن تقریبی بدنش در دسترس نیست.

در جنس نر ناحیه ی سر و سطح بالایی بدن به رنگ خاکستری می باشد، گونه سبز رنگ و هم چنین ناحیه اطراف چشم نیز سبز می باشد. اطراف تاج آبی رنگ است. چانه سیاه و یک سری خطوط روی سطوح پائینی گونه می باشند. ناحیه یقه با یک خط سیاهی محاصره شده است که زیر آن یک خط سبز و پس از آن یک خط آبی دیده می شود. در ناحیه پشت تا سطح بالایی دم با رنگ سبز- آبی پوشیده شده است. سطح رویی بال ها به رنگ سبز-زرد دیده می شود. سطح زیرین بال با پرهای آبی کم رنگ پوشیده شده است. هم چنین نوک پرهای دم به رنگ زرد دیده می شوند. فک بالایی زرد رنگ و فک پائینی قهوه ای رنگ است. چشم ها زرد رنگ می باشند.

طوطی ماده دارای باندهای سبز -آبی در اطراف گردن می باشند. روی صورت و تاج کمترین سطح سبز رنگ را دارند. ناحیه سینه و شکم سبز رنگ و اغلب در هاله ای از خاکستری قرار دارد. منقار سیاه رنگ می باشد.

Malabar Parakeet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top