1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی پاینس صورت خالدار Speckle-faced Parrot

Speckle-faced-Parrot

Speckle-faced Parrot

Pionus tumultuosus

اندازه:30 سانت

وزن:229 گرم

طول عمر:25 سال

ساکت ارام و مطیع

حساس به افراد غریبه

4 تخم در هر دوره

زمان هچ 28 روز

ترک لانه بعد از 9 هفته

زیستگاه:ونزوئلا

زندگی در گله های تا 20 طوطی


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top