1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کانور کلاه سیاه Rock Conure

Rock Conure

Pyrrhura rupicola

Black-capped Conure

اندازه:25 سانت

وزن:70 گرم

پر جنب و جوش و فعال

سر و صدای متوسط

5 تا 7 تخم

بیرون امدن جوجه از تخم پس از 23 یا 24 روز

ترک لانه پس از 7 یا 8 هفته

زیستگاه:برزیل و بولیوی

رتبه بندیIUCN:کمترین نگرانی

Rock Conure


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top