1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کانور سوکورو Socorro Parakeet

Socorro Parakeet

Aratinga brevipes

کانور سوکورو SOCORRO CONURE با نام علمی Psittacara brevipes هم چنین با عنوان پاراکیت سوکورو و کانور سبز سوکورو نیز مشهور می باشد.

طول بدن کانور سوکورو حدود ۳۲ سانتی متر می باشد و هیچ اطلاعاتی از وزن دقیق آن در دسترس نمی باشد. هر دو طوطی نر و ماده به طور کلی دارای بدنی سبز رنگ می باشند. گاهی اوقات در ناحیه ی گردن دارای یک الگوی قرمز/پرتقالی نیز می باشند. پرهای پروازی نیز دارای یک حاشیه ی آبی هستند. سطح زیرین بال ها سبز/ زرد می باشد. منقار به رنگ خاکستری و حلقه ی چشم ها لخت و به رنگ بنفش/ قهوه ای می باشند.

socorro-conure


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top