1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کانور گردن سفید White-necked Parakeet

White-necked Parakeet

Pyrrhura albipectus

کانور گردن سفید WHITE-NECKED CONURE با نا علمی Pyrrhura albipectus هم چنین با عناوین پاراکیت گردن سفید،کانور سینه سفید و پاراکیت سینه سفید نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی ۲۴ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۸۳ گرم می باشد. این طوطی به طور کلی دارای یک نژاد می باشد. هر دو طوطی نر و ماده دارای تاج قهوه ای / خاکستری می باشند. پوشش روی گوش به رنگ زرد تا نارنجی می باشد. این طوطی دارای یک یقه سفید گسترده می باشد. بالای گردن تا سینه به رنگ زرد دیده می شود. شکم به رنگ سبز/ زیتونی دیده می شود. پرهای اولیه و پوشش بال به رنگ قرمز است. دم سبز رنگ با نوک کبود دیده می شود. منقار قهوه ای/خاکستری می باشد و چشم ها قهوه ای هستند.

White-necked Parakeet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top