1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کانور گلو آبی Blue-throated Parakeet

Blue-throated Parakeet

Pyrrhura cruentata

Ochre-marked Parakeet

کانور گلو آبی

پراکنش: برزیل
توانایی سخنگویی: (ضعیف) کلماتی کمی را می تواند یاد بگیرد.

مشخصات :
طول عمرش ۳۰ سال است. اندازه جثه ۲۸ الی ۳۰ سانتیمتر و وزنش حدودا ۹۰ گرم است. پرها زینتی و شاهپرهای اصلی عموما سبز، محل تاج، گردن و پشت گردن، مایل به زرد ، پوشپرهای روی گوش خرمایی مایل به قرمز است.
رژیم غذایی در طبیعت:
دانه ها ، میوه ها و برگهای جوان و همچنین در صورت امکان دانه های تولید شده در مزارع را هم می خورند.
تولید مثل:
مانند بیشتر کانورها در دوسالگی بالغ می شود، حدود ۳ الی ۵ تخم می گذارد و ۲۵ روز روی تخم ها می خوابد. جوجه ها بعد از ۱۰ هفته مستقل می شوند.

Blue-throated Parakeet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top