1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کانور گلو زیتونی یا ازتک پاراکیت Olive-throated Parakeet

Olive-throated Parakeet

Aratinga nana

کانور گلو زیتونی یا ازتک پاراکیت

Aztec Conure یکی از گونه های آمریکای مرکزی است.

این گونه در Yucatanو مکزیک بسیار فراوان است انها به صورت گله های بزرگ و پر سروصدا هستند

این گونه به دلیل تخریب زیستگاه و تجارت حیوان خانگی در معرض خطر است.

در مناطق خارج از محدوده طبیعی خود را به راحتی در دسترس نیست. دلیل اصلی به احتمال زیاد این باشد که پرورش انها دشوار است.

در طبیعت در شکاف سنگ ها لانه سازی میکنند و پرورش دهندگان هنوز نتوانسته اند محیط مناسب برای انها فراهن آورند

صاحبان انها از این گونه به عنوان یک حیوان خانگی عالی یاد می کنند . آنها هنگام احساس خطر، در صبح و اواخر بعد از ظهر، و یا زمانی که هیجان زده می شوند جیغ می کشند.

اندازه این گونه 24 سانتی متر است.

Olive-throated Parakeet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top