1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاکادو آمبرلا کاکل چتری Umbrella Cockatoo

Cacatua-alba-Bali-Bird

Umbrella Cockatoo

White Cockatoo

Cacatua alba

كاكادو كاكل سفيد

با این نام ها شناخته می شود :

کاکادو آلفا

کاکادو امبرلا

کاکاتو کاکل چتری

کاکادو کاکل سفید

کوکاتو آلبا

کاکادو امبرلا یا چتری طولش به 46 سانتیمتر رسيده و در جزاير ترنات ، تيدور ، هالماهرا ، اوبیو بتيان مجمع الجزاير ملوك زيست میكنند . رنگ پرهايش سفيد خالص است. در صورت نگهداریانفرادیاهلیشده ، اما به توجه زياد نياز مند میباشد.او را با استعداد ترين نوع كاكادو از نظريادگيریکلمات میدانند. اغلب در سيرك ها و نمايش ها از آن استفاده میكنند . تكثيرش در پاسيو ميسر شده است. مطمئن ترين نشانه اختلاف جنسيت رنگ حلقه چشم هاست كه در نر قهوه ایسياه و در ماده قهوه ایقرمز روشن میباشد. آنان 2 تا 3 تخم گذارده ، جوجه ها پس از 28 روز از تخم درآمده و پس از 8 تا 9 هفته لانه را ترك مینمايند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top