1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

كاكادو کاکل پرتقالی Citron-crested cockatoo

Citron-crested Cockatoo

كاكادو تاج پرتقالی یا کاکاتو کاکل پرتقالی

Citron-crested cockatoo

Cacatua sulphurea citrinocristata

اين كاكادو رده ای از كاكادو كاكل زرد كوچك بوده و در جزيره سومبا زيست می نمايد . آنان معمولا بزرگ تر از نوع اصيلی بوده و اختلافشان در پرهای پرتقالی روی گوش و نيز كاكل پرتقالي شان است. در صورت نگه داری انفرادی بسيار اهلی شده و روابط عميقی با نگهدارنده خويش و تمامی خانواده برقرار می نمايد . در صورت عدم توجه مبادرت به جيغ های پیدر پی میكند . بهتر است به صورت جفت نگه داری شوند. تكثير آن ها اغلب با موفقيت همراه بوده است. تعداد تخم ها ، زمان جوجه دار شدن و ترك لانه همانند كاكادو زرد كوچك است


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top