1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

گونه ها و نژادهای عروس هلندی کاکاتیل

cockatiel

گونه های کاکتیل یا عروس هلندی را میتوان به 8 گونه ی اصلی تقسیم کرد و برای هر گونه چهار تا پنج زیرگونه معرفی کرد.

توجه : زیر گونه به گونه هایی گفته میشود که از آمیخته شدن 2گونه با هم به وجود میایند و خصوصیات گونه ی خود را دارا میباشند. برای مثال اگر عروس هلندی صورت سفید را با عروس هلندی لوتینو ترکیب کنیم حاصل آن عروس هلندی صورت سفید لوتینو میباشد که هم خصوصیات صورت سفید را دارا میباشد و هم خصوصیات عروس لوتینو را و زیر گونه ی هر دو به حساب می آید.

لیستی از گونه های اصلی عروس هلندی :

- عروس هلندی ابلق (رنگارنگ)
- عروس هلندی مرواریدی (نقره ای)
- عروس هلندی دارچین
- عروس هلندی لوتینو
- عروس هلندی زرد رنگ
- عروس هلندی صورت سفید
- عروس هلندی آلبینو (سفید کامل)
- عروس هلندی خاکستری

زیر گونه های کاکتیل ابلق:
- کاکتیل ابلق چهره سفید
- کاکتیل ابلق دارچینی
- کاکتیل ابلق مرواریدی
- کاکتیل ابلق دارچین مرواریدی


زیر گونه های کاکتیل مرواریدی:
- عروس هلندی مروارید دارچینی
- عروس هلندی ابلق دارچینی مرواریدی
- عروس هلندی مروارید دارچینی صورت سفید
- عروس هلندی ابلق مرواریدی لپ زرد

زیر گونه های عروس هلندی دارچین:
- عروس هلندی ابلق دارچینی
- عروس هلندی مروارید دارچینی
- عروس هلندی ابلق مروارید دارچینی
- عروس هلندی ابلق چهره سفید دارچینی


زیر گونه های کاکتیل لوتینو:
- کاکتیل لوتینو ابلق دارچینی
- کاکتیل لوتینو ابلق مرواریدی
- کاکتیل لوتینو مرواریدی
- کاکتیل صورت سفید لوتینو ( این زیر گونه را گاها یک گونه ی مجزا میدانند و آن را آلبینو معرفی میکنند)


زیر گونه های عروس هلندی صورت سفید:
- کاکتیل صورت سفید ابلق
- کاکتیل صورت سفید ابلق مرواریدی
- کاکتیل مروارید دارچینی صورت سفید
- کاکتیل صورت سفید لوتینو


خصوصیات گونه ها در عروس هلندی :

عروس هلندی ابلق: در بدن عروس هلندی ابلق میتوان بیشتر رنگ های سفید یا زرد را مشاهده کرد (حدود دو سوم بدن زرد یا سفید است).بال های این پرنده به رنگ خاکستری میباشد و نر و ماده ها تفاوت ظاهری ندارند.

عروس هلندی لوتینو : عروس لوتینو دارای سر و بدن زرد رنگی میباشد که سر ها دارای رنگ تیره تری نسبت به بدن هستند و بدن مایل به سفید میباشد. عروس لوتینو دارای گونه های نارنجی رنگی است که اغلب رنگ نارنجی در نر ها پر رنگ تر از ماده ها میباشد.

عروس هلندی دارچینی : رنگ پر های این گونه مخصوصا پرهای بال به رنگ قهوه ای میباشد و سر اینگونه مانند گونه ی لوتینو دارای رنگ زرد و گونه های نارنجی میباشد.

عروس هلندی خاکستری : این گونه دارای بدنی به رنگ خاکستری است و بال های این گونه دارای رگه ها یا زمینه های سفید و خاکستری روشن میباشد. دارای سری زرد و گونه های نارنجی میباشند و رنگ تاج مخلوطی ار رنگ های زرد و خاکستری است.


کاکتیل مرواریدی : بدن این گونه دارای زمینه ی خاکستری است و دارای خال ها و رگه های زرد بر روی بال ها و سینه است.

عروس هلندی زرد رنگ : دارای بدنی به رنگ زرد مایل به سفید و گونه های نارنجی که بسیار کم سرو صدا میباشد.

عروس هلندی آلبینو: این نژاد به طور کامل و یک دست سفید میباشد و دارای پاهای روشن و صورتی رنگی است


عروس هلندی صورت سفید: رنگ بدن این نژاد مانند نژاد خاکستری دارای بدنی به رنگ خاکستری با زمینه ی سفید است اما به جای رنگ های زرد دارای رنگ سفید میباشد.


در عکس زیر با زیر گونه های مختلف کاکتیل آشنا میشوید.چون عروس هلندی دارای زیر گونه های بسیار زیادی است و به راحتی میتوان زیر گونه های جدید به وجود آورد در عکس زیر از زیر گونه های رایج استفاده شده:

تصاویر متن بزودی

مترجم: امیر غفاری

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top