1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی آفریقایی نوك پهن یا منقارپهن Broad-billed Parrot

Broad-billed Parrot

نام علمی: Lophopsittacus mauritianus

طوطی آفریقایی نوك پهن یا منقار پهن

اندازه: حدود 70 سانتی متر

رنگ: آبی و طوسی

شناسایی این گونه منقرض شده تنها از روی فسیل های بدست آمده توسط Richard Owen صورت گرفته است. علت انقراض این گونه را به احتمال زیاد دو مورد زیر دانسته اند:

1- شكار بی رویه توسط انسان

2- خورده شدن تخم های این پرنده توسط حیوانات دیگر(حدس می زنند كه طوطی منقار پهن آشیانه اش را بر روی زمین می ساخته است)

زیستگاه این پرنده جزایر موریس ذكر شده.

طرح سیاه قلمی كه مشاهده می كنید توسط Joris Laerle در سال 1601 و بر مبنای فسیل های این پرنده كشیده شده است.

african-broad-billed-parrot


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top