1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی رودریگوئز آفریقایی African Rudrigues Parrot

طوطی رودریگوئز آفریقایی (African Rudrigues Parrot)

نام علمی: Necropsittacus rodericanus (به معنی طوطی منقرض شده رودریگوئز)

سایز: 50 سانتی متر

زیستگاه: جزیره رودریگوئز از مجموعه جزایر ماسكارنه در شرق ماداگاسكار

این پرنده جزو گونه های منقرض شده ای است كه در سال 1708 بر مبنای فسیل های بدست آمده در جزیره رودریگوئز شناسایی شد. گزارش وجود این پرنده بعدها در سال 1726 توسط Julien Tafforet تكمیل گشت.

شواهد بدست آمده ازفسیل ها، حاكی از آن است كه این پرنده، مشابه طوطی ماكائوی آمریكای جنوبی، منقاری بزرگ و بسیار قوی برای خرد كردن دانه های سفت، جثه ای در حد كاكاتوهای بزرگ و دمی بلند داشته است.

مشاهده این گونه بر روی درختان جنوبی جزیره رودریگوئز گزارش شده بوده است. به عنوان نمونه فردی به نام Dobois در سال 1674 ضمن سفری كه به جزیره مذكور داشته، این پرنده را سبز رنگ به همراه قرمزی آتشین در قسمت سر، دم و بخش بالای بالهایش توصیف كرده است.

علت انقراض

به استناد برخی شواهد، این پرنده مورد هجوم موش های بزرگی قرار گرفته و مجبور به تخلیه كردن زیستگاه اصلی خود شده و در ادامه با افزایش تعداد موش های مذكور، نسل پرنده به كلی منقرض شده است. زمان انقراض بطور تقریبی اواخر قرن هفدهم ذكر شده است.

African Rudrigues Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top