1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی مساکارنه

Mascarene Parrot

این نژاد از طوطی یک نژاد منقرض شده است که از طریق استخوان های کشف شده تشریح میشود که در جزیره ای به نام Mascarene کشف شده که برای اولین بار توسط شخصی به نام Dubois در سال 1674 تشریح شد .
در نیمه دوم قرن 18 یکی از این پرندگان به صورت زنده به فرانسه صادر شد و در قفس نگهداری میشد .
نمونه های دیگری بعد از این نمونه تشریح شد مانند Brisson و Linnaeus و Buffon

در گذشته 3 عدد پر از این نژاد نگهداری میشد که اکنون 2 عدد از آنها باقی مانده که یکی از سال 1800 در موزه ملی پاریس و دیگری از سال 1806 در موزه وین نگهداری میشود .

اندازه این پرنده تقریبا به اندازه یک طوطی اکلکتوس بوده با شکلی تقریبا مشابه اما باریکتر اما با دمی بزرگتر دارای پرهای قهوه ای تیره که زیر آن پرهای سفید وجود داشته است و سری به رنگ خاکستری و حلقه ای پرهای مشکی به دور منقار و پاهایی به رنگ قهوه ای .

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top