1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کارولینا کانور

کارولینا کانور

پاراکیت کارولینا یا کارولینا کانور در امریکای شمالی می زیسته که اکنون نسل آن منقرض شده.

carolinensis Conuropsis

تنها گونه بومی ایالات متحده بود. این طوطی کوچک با دم دراز سبز رنگ با نام کارولینا به اندازه قابل ملاحظه ای اجتماعی بود. و در گله های بزرگ زندگی می کردند. شکارچیان و از طرفی افت شمرده شدن انها برای مزارع و قطع درختان جنگلها برای ایجاد فضای بیشتر جهت زمین های زراعی و استفاده زیاد از پرهای ناحیه دم انها جهت تزیین کلاه خانم ها در سالهای ۱۹۰۰ و پیش از آن و نگهداری از انها به عنوان حیوان خانگی زیبا یکی از دلایل انقراض انها بود. به خاطر تعداد بیشمار تهدیدات مختلف نهایتا انها منقرض شدند. انها حتی به اسانی در اسارت پرورش میافتند اما به دلیل اعتراض کشاورزان دسته های زیادی از انها کشته شدند هرچند که کشاورزان انها را برای مقابله با برخی از افت های مهاجم ارزشمند هم می دانستند.

انها قابلیت پرسه زدن اطراف شهرک های انسان ها را نداشتند و با تخریب بیشتر محیط زیست انها به سرعت نابود شدند.

اخرین نمونه های وحشی در شهرستان  Okeechobee نزدیک فلوریدا در سال ۱۹۰۴ رویت شد. و اخرین پرنده اسیر در باغ وحش سینسیناتی در سال ۱۹۱۸ درگذشت.

تعدادی تخم هم یافت شده که پس از تجزیه و تحلیل مولکولی می توان تعیین کرد که ایا این تخم ها از کارولینا کانور نابود شده هستند یا خیر.

طوطی کانور

 

کارولینا کانور

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top