1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پروتلت پاسیفیک Pacific Parrotlet

Pacific Parrotlet

Forpus coelestis

پروتلت پاسیفیک

Pacific Parrotlet با نام علمی Forpus coelestis هم چنین با عنوان Parrotlet درس آموز و هم چنین Parrotlet آسمانی نیز مشهور می باشد که یک گونه طوطی کوچک از خانواده ی Psittacidae می باشد.Pacific Parrotlet بومی اکوادر و پرو می باشد . زیستگاه های طبیعی Pacific Parrotlet شامل جنگل های گرمسیری و نیمه گرمسیری ، دشت های مرطوب گرمسیری و نیمه گرمسیری ، چمن زارهای خشک گرمسیری و نیمه گرمسیری و هم چنین جنگل های تخریب شده می باشد. Parrotlet ها دومین گروه از طوطی های کوچک می باشند که طول بدن Pacific Parrotlet چیزی حدود ۴٫۵- ۵٫۵ اینچ می باشد . آنها از کشورهای آمریکای جنوبی می باشند.Pacific Parrotlet دارای هفت زیر گونه می باشد که تنها ۳ عدد از این زیر گونه ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می گردند Pacific Parrotlet اقیانوس آرام از بقیه بیشتر رایج می باشد.

Pacific Parrotlet Pacific Parrotlet

Pacific Parrotlet بدنی به رنگ سبز _ زیتونی و خاکستری رنگ دارد و منطقه ی بالای چشم به رنگ آبی روشن دیده می شود . نرها یک کفل کبالتی رنگ دارند که همراه با تکه های آبی رنگ روی بال ها می باشد و صورت به رنگ سبز همراه با زرد می باشد ، اما ماده در Pacific Parrotlet دارای بدنی سبز رنگ با لکه های آبی رنگ در پشت چشم هستند و فاقد کفل کبالتی و تکه های آبی روی بال می باشند.

Pacific Parrotlet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top