1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی خفاشی پیگمی Pygmy Hanging Parrot

Pygmy Hanging Parrot

Green Hanging Parrot

Loriculus exilis

طوطی خفاشی پیگمی

نامهای رایج : Small Sulawesi Hanging Parrot, Red-billed Hanging Parrot, Lilliput Hanging Parrot, Tulabula Hanging Parrot

زیستگاه : شمال و جنوب شرقی بخش سولاوسی اندونزی

اندازه : 11سانتیمتر (4.3 اینچ)

وزن : در دسترس نیست

فصل پرورش : فوریه - اوت

تعداد تخم : 3-4

خوابیدن روی تخم : 20روز(پردار شدن جوجه ها :5هفتگی)

نگه داری به عنوان حیوان خانگی : نادر

ویژگیهای ظاهری : پرهای بدن عمدتابه رنگ سبز-ابیست.در زیر گلو محدوده کوچک قرمزرنگی دیده میشود که با پرهای ابی-سبز محاصره شده ست.دم های زیرین به رنگ سبز و دمهای بالایی تا ناحیه کمربه رنگ قرمز است.بالها به رنگ سبز تیره و زیر بالها به رنگ ابیست(ماده ها شبیه به نرها هستند ولی پرهای قرمز در گلو وجود ندار)چشم پرنده نیز به رنگ قهوه ای ست"در تصویر بالا سمت راست پرنده نر وسمت چپ پرنده ماده دیده میشود"

گزارش IUSN : نزدیک به تهدید

Pygmy Hanging Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top