1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی پرنسس یا نائب السلطنه Regent Parrot

Regent Parrot

Polytelis anthopeplus

طوطی پرنسس یا نائب السلطنه

طوطی نائب السلطنه (Regent Parrot ) با نام علمی Polytelis anthopeplus یک طوطی از خانواده ی Psittacidae می باشد . بال و پر در طوطی نائب السلطنه عمدتا زرد رنگ با یک دم سبز می باشد . طوطی نائب السلطنه در درجه ی اول در باغ های اوکالیپتوس و سپس در جنگل های نیمه گرمسیری جنوب غربی استرالیا و هم چنین در یک منطقه ی کوچک نیمه گرمسیری در جنوب شرقی استرالیا یافت می شود. انواع دانه ها بخش عمده ی رژیم غذایی طوطی نائب السلطنه را تشکیل می دهند. طوطی نائب السلطنه اولین بار توسط دانشمند انگلیسی Edward Lear در سال ۱۸۳۱ توصیف گردید. طوطی نائب السلطنه دارای دو زیر گونه می باشد که زیر گونه ی غربی در خطر کمی قرار دارد اما زیر گونه ی شرقی در لیست گونه های در معرض خطر انقراض قرار دارد.

regent6 طوطی نائب السلطنه (Regent Parrot )

طول بدن طوطی نائب السلطنه حدود ۳۷-۴۲ سانتی متر می باشد و دارای دو شکل جنسی می باشد . جنس نر به طور کلی زرد رنگ با چندین سایه روی سر ، پشت بدن آن با سایه هایی از رنگ سبز پوشیده شده است و منقار به طور کلی به رنگ قرمز دیده می شود. ماده ها به طور کلی سبز رنگ می باشند ، به خصوص در ناحیه ی سر ، بدن و دم و سطح زیرین بدن به رنگ سیاه می باشد.

طوطی پرنسس (Regent Parrot) با نام علمی Polytelis anthopeplus یک نوع طوطی از انواع طوطی سانان می باشد. این طوطی اغلب در باغ اکالیپتوس و دیگر مناطق گرمسیری از جنگل های جنوب غربی استرالیا و جنگل های معتدل جنوب شرقی استرالیا زندگی می کند. تخمه بخش عمده ای از رژیم غذایی این طوطی را تشکیل می دهد. طوطی پرنسس اولین بار توسط ادوارد لیر در سال ۱۳۸۱ توصیف گردید .

هم چنین طوطی پرنسس دارای زیر گونه دارد که شامل گونه ی غربی Polytelis anthopeplus anthopeplus که خطر کمتری آن را تهدید می نماید و حداقل نگرانی در مورد آن وجود دارد و گونه ی دیگر گونه ی شرقی می باشد Polytelis anthopeplus monarchoides به عنوان زیر گونه ی در حال انقراض و در معرض خطر شناخته شده است.

طول بدن طوطی پرنسس حدود ۳۷-۴۲ سانتی متر می باشد و دارای دو شکل جنسی متمایز می باشد. به طور کلی طوطی پرنسس دارای بدنی زرد رنگ می باشد و چند رنگ روی سر و پشت آن دیده می شود و سایه های سبز روی بدن آن دیده می شود. منقار قرمز رنگ می باشد. ماده ها به طور کلی دارای بدنی سبز پر رنگ تر نسبت به نرها هستند .

رژیم غذایی طوطی پرنسس شامل انواع دانه ها ، میوه ها و حشرات می باشد. طوطی پرنسس معمولا ۳-۸ تخم می گذارد که پس از ۲۱ روز تبدیل به جوجه می گردد. حدود ۵ هفته پس از آن جوجه ها قادر به پرواز خواهند بود و بلوغ جنسی در ۲ سالگی اتفاق می افتد.

Regent Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top