1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی سخره ای Rock Parrot

Rock Parrot

Neophema petrophila

نام رایج rock elegant طوطی سخره ای

بومی منطقه ی ساحلی جنوب استرالیا جنوب غربی استرالیا و جزایردریایی و جزیره ی rottnest (جزیره ای کنار غرب استرالیا)

طوطی با رنگ سبز زیتونی که بذر های علفزار ها رژیم غذایی آن را تشکیل میدهند

در سال 1841 توسط پرنده شناسی به اسم John Gould کشف شده

رنگ پرنده زیتونی با خط آبی جلوی صورت است که این رنگ آبی در نر ها بیشتر از ماده ها میباشد

Rock Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top