1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پروتلت شانه قرمز Scarlet-shouldered Parrotlet

Scarlet-shouldered Parrotlet

Touit huetii

پروتلت شانه قرمز

اندازه:16 سانتیمتر

وزن:60 گرم

زیستگاه:پراکنده شده در سراسر امازون

تغذیه:میوه دانه انواع توت و اجیل های کوچک

گزارش IUCN:حداقل نگرانی

زندگی در گله های بزرگ و به صورت اجتماعی

Scarlet-shouldered Parrotlet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top