1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی دم کوتاه Short-tailed Parrot

Short-tailed-Parrot

Short-tailed Parrot

Graydidascalus brachyurus

 طوطی دم کوتاه 

با نام علمی Graydidascalus brachyurus تنها گونه در جنس Graydidascalus می باشد . طوطی دم کوتاه از اطراف رودخانه ی آمازون و سایر رودخانه های بزرگ آمازون در برزیل ، اکوادر ، پرو و کلمبیا یافت شده است. طوطی دم کوتاه بومی جنگل ها و زمین های جنگلی حاشیه ی رودخانه های بزرگ می باشد . نزدیک ترین خویشاوند طوطی دم کوتاه ، طوطی صورت زرد و اعضای جنس پاینس ها می باشند.

short tailed طوطی دم کوتاه (Short tailed Parrot)

طول بدن طوطی دم کوتاه حدود ۲۴ سانتی متر می باشد که این طوطی به طور کلی سبز رنگ می باشد و در بدن دارای یک لایه ی سبز تیره رنگ می باشد و دارای یک دم بسیار کوتاه است که علت نام گذاری آن با عنوان طوطی دم کوتاه نیز همین است. بالغ ها در طوطی دم کوتاه دارای یک نقطه ی زرشکی – قرمز روی شانه و در ناحیه ی پایه ی بیرونی پرهای دم می باشند. البته به طور معمول دیدن این ناحیه آسان نمی باشد.

در حال حاضر طوطی دم کوتاه به عنوان یک گونه در امنیت شناخته شده است. طوطی دم کوتاه به طور معمول ۳-۴ تخم سفید می گذارد که پس از ۲۴-۲۵ روز تبدیل به جوجه می شوند. رژیم غذایی طوطی دم کوتاه به طور طبیعی شامل میوه ها ، توت ها ، دانه ها ، جوانه ها و گل ها تغذیه می کنند.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top