1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی آواز خوان Song parrot

Singing Parrot

Geoffroyus heteroclitus

طوطی آواز خوان SINGING PARROT با نام علمی Geoffroyus heteroclitus هم چنین با عناوین : طوطی آواز، طوطی سر زرد و طوطی آواز خوان سر زرد مطرح می باشد.

طول بدن طوطی آواز خوان ۲۵ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۶۰-۱۹۵ گرم می باشد. به طور کلی طوطی آواز خوان دارای دو نژاد : G.h. heteroclitus, G.h. hyacinthinus می باشد.

در نژاد G.h. heteroclitus طوطی نر بالغ به طور کلی سبز رنگ است و سر زرد رنگ می باشد. یقه در اطراف گردن خاکستری/یاسی، پوشش زیر بال سبز رنگ، حلقه چشم خاکستری،چشم ها زرد رنگ می باشد. در طوطی ماده سر خاکستری رنگ، فاقد یقه در اطراف گردن است و منقار به رنگ خاکستری دیده می شود.

در نژاد G.h. hyacinthinus طوطی نر بالغ دارای باند آبی رنگ در ناحیه ی بال می باشد. طوطی ماده سر آبی/ خاکستری تیره تری می باشد که به گردن و گونه ها وصل می شود.

Song parrot


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top