1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی خفاشی سولا طوطی معلق سولا Sula Hanging Parrot

Sula Hanging Parrot

Loriculus sclateri

طوطی خفاشی سولا طوطی معلق سولا

نام علمی : Loriculus sclateri

نام های رایج : Golden-backed Hanging Parrot, Sclater's Hanging Parrot

زیستگاه : جزایر Sulaدر اندونزی

اندازه : 15 سانتی متر(6 اینچ)

فصل پرورش : سپتامبر-اوریل

تعداد تخم : 3 عدد

خوابیدن روی تخم : 20روز(پردار شدن جوجه ها : 35 روزگی)

زیرگونها : L.s. ruber وL.s. sclateri

L.s. sclater : بومی جزایر Taliabu, Mangole, and Sanana) sula)

L.s. ruber : بومی جزایر Peleng، Banggai ) Labobo)

ویژگیهای ظاهری : غالب پرهای بدن پرنده به رنگ سبز است.لبه بالها و زیر گلو به رنگ قرمز،پشت پرنده پوشیده از پرهای قرمز-نارنجی و زرد،دم به رنگ سبز،کمر و پوشش روی دم به رنگ قرمز است.رنگ عنبیه چشم پرنده نیز در نرها زرد کم رنگ و در ماده ها به رنگ قهوه ایست.

بعضا این طوطی را زیر گونه ای از طوطی Moluccan Hanging Parrotمیدانند در صورتی که این دو گونه از یکدیگر کاملا مجزا بوده وهم از نظر اندازه( Sula Hangingپانزده سانتیمتر هستند و Moluccan Hanging یازده سانتیمتر) و هم از نظر چینش پرهای رنگی با یکدیگر متفاوت هستند

تهدیدات احتمالی : ازدست دادن زیستگاه و تجارت پرندگان ازاد

گزارش IUSN : کمترین نگرانی

Sula Hanging Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top