1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی کوتوله فروتن Yellow-breasted Pygmy Parrot

Yellow-breasted Pygmy Parrot

Micropsitta meeki

طوطی کوتوله فروتن MEEK PYGMY PARROT با نام علمی Micropsitta meeki یک طوطی به طول ۱۰ سانتی متر است و وزن تقریبی آن در دسترس نیست . این طوطی دارای دو نژاد است : M.m. meeki, M.m. proxima

در نژاد M.m. meeki جنس نر و ماده هر دو به رنگ سبز می باشند و هم چنین دارای نقطه های قهوه ای – خاکستری به همراه نقاط زرد نیز می باشند . هم چنین این طوطی به شکل شگفت انگیزی دارای خط ابروی زرد کم رنگی نیز می باشند . ناحیه ی گردن و پرهای زیرین به رنگ زرد می باشند. را نپا به رنگ سبز دیده می شود. پرهای مرکز دم سبز رنگ و پرهای کناری آبی -سیاه رنگ می باشند . هم چنین منقار صورتی می باشد. حلقه چشم نیز به رنگ صورتی دیده می شود. چشم ها زرد رنگ می باشند.

در نژاد M.m. proxima هر دو جنس نر و ماده دارای پرهای زرد کم رنگ و خاکستری در ناحیه پرهای گوش و گونه ها می باشند . باند جلویی با خط ابرو هر دو به رنگ زرد به هم متصل می شوند.

Yellow-breasted Pygmy Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top