1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی نیام نیام آفریقایی African Niam-Niam Parrot

طوطی نیام نیام آفریقایی(African Niam-Niam Parrot)

نام علمی: Poicephalus crassus

اندازه: 25 سانتی متر


زیستگاه: آفریقای مركزی - شرق كامرون - جمهوری آفریقای جنوبی - جنوب غربی سودان و زئیر

اقلیم زیستی: جنگل و ساوانا

مشخصات ظاهری

اغلب پرها به رنگ سبز _ سر و پشت گردن به رنگ قهوه ای مایل به طوسی با ته مایه ای از زرد-زیتونی _ روی گوش ها طوسی و نقره ای _ سینه و گردن قهوه ای-زیتونی _ دم به رنگ قهوه ای-زیتونی با لكه های سبز _ حلقه دور چشم به رنگ مشكی _ كفه بالایی منقار بصورت آبی- قهوه ای با لكه های سیاه، كفه پایینی تقریبا زرد _ عنبیه چشم قرمز- قهوه ای _ پاها به رنگ طوسی تیره

جوجه ها

در جوجه های كم سن و سال از این گونه، لكه های زرد و زیتونی در ناحیه سر و پشت گردن بسیار بیشتر از بالغ ها است. ضمنا كفه بالایی منقار تقریبا به رنگ زرد همراه با لكه هایی از طوسی تیره می باشد.


سایر مشخصات

صدای این گونه چه در حال پرواز و چه در لابلای درختان بسیار تیز و جیغ مانند است و از فواصل بسیار دور شنیده می شود. معمولا بصورت جفت یا در گروه های كوچك زندگی می كنند. بسیار محتاط هستند و دیدنشان دشوار است. در صورت احساس خطر حتی المقدر خود را پنهان می كنند و در نهایت با كشیدن جیغ های شدید از منطقه دور می شوند.

نگهداری به عنوان خانگی

هنوز موردی گزارش نشده است.

این طوطی با نام انگلیسی Niam Niam Parrot و نام علمی Poicephalus crassus شناخته می شود.

پراکنش : این پرنده بومی مرکز آفریقا (کامرون تا جنوب غربی سودان) است.

خصوصیات ظاهری: این طوطی سبز رنگ، کله تا حدودی قهوه ای و عنبیه چشمهایش قرمز- قهوه ای است. اندازه جثه بدن این پرنده 26 سانتیمتر است. رنگ سر در پرنده های ماده و نر قهوه ای و یک هاله به رنگ زرد-زیتونی در محل طوق دیده می شود. رنگ پرهای سینه قهوهای – زیتونی ، پوشپرهای گوش خاکستری-نقره ای، زیر بالها سبز، دم قهوه ای – زیتونی که در انتها مایل به سبز می شود. رنگ نوک بالایی قهوه ای متمایل سیاه و نوک پایینی مایل به زرد است. حلقه چشمی ساده و تیره است.

پرندگان جوان: تارک (crown ) به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری و پشت گردن زیتونی-زرد است. نوک بالایی خاکستری مایل به زرد و نوک پایینی زرد است.

صدا : این پرنده جیغهای بلند و واضحی می کشد که از فاصله دور شنیده می شود.
زندگی در اسارت: این طوطی به ندرت به عنوان پرنده خانگی نگهداری میشود.

نام: طوطی نیام نیام آفریقایی(African Niam-Niam Parrot)

نام علمی: Poicephalus crassus

اندازه: 25 سانتی متر

زیستگاه: آفریقای مركزی - شرق كامرون - جمهوری آفریقای جنوبی - جنوب غربی سودان و زئیر

اقلیم زیستی: جنگل و ساوانا

مشخصات ظاهری

اغلب پرها به رنگ سبز _ سر و پشت گردن به رنگ قهوه ای مایل به طوسی با ته مایه ای از زرد-زیتونی _ روی گوش ها طوسی و نقره ای _ سینه و گردن قهوه ای-زیتونی _ دم به رنگ قهوه ای-زیتونی با لكه های سبز _ حلقه دور چشم به رنگ مشكی _ كفه بالایی منقار بصورت آبی- قهوه ای با لكه های سیاه، كفه پایینی تقریبا زرد _ عنبیه چشم قرمز- قهوه ای _ پاها به رنگ طوسی تیره

جوجه ها

در جوجه های كم سن و سال از این گونه، لكه های زرد و زیتونی در ناحیه سر و پشت گردن بسیار بیشتر از بالغ ها است. ضمنا كفه بالایی منقار تقریبا به رنگ زرد همراه با لكه هایی از طوسی تیره می باشد.

سایر مشخصات

صدای این گونه چه در حال پرواز و چه در لابلای درختان بسیار تیز و جیغ مانند است و از فواصل بسیار دور شنیده می شود. معمولا بصورت جفت یا در گروه های كوچك زندگی می كنند. بسیار محتاط هستند و دیدنشان دشوار است. در صورت احساس خطر حتی المقدر خود را پنهان می كنند و در نهایت با كشیدن جیغ های شدید از منطقه دور می شوند.

این طوطی با نام علمی Poicephalus crassus شناخته می شود
این طوطی بومی کشور های مرکزی آفریقاست و آن در کشور هایی مانند چاد – کنگو – جنوب غربی سودان و شرق کامرون و … میتوان یافت کرد.

طوطی نیام نیام سبز رنگ است ، رنگ سر آن تقریبا قهوه ای است .

اندازه بدن این پرنده به ۲۵ سانتیمتر میرسد.

در پرنده های ماده و نر رنگ سر مشابه است و یک هاله به رنگ زرد-زیتونی در محل طوق دیده می شود. رنگ پرهای سینه قهوه ای – زیتونی ، پوشپرهای گوش خاکستری-نقره ای است

رنگ زیر بالهای طوطی سبز، و دارای دم قهوه ای – زیتونی که در انتها به سبزی میزند.

این طوطی بسیار شبیه طوطی سرقهوه ای میباشد با این تفاوت که عنبه طوطی نیام نیام مایل به قرمز است اما طوطی قهوه ای عنبیه ای مایل به خاکستری دارد

در جوجه های این گونه، لکه های زرد و زیتونی در قسمت سر و پشت گردن بسیار بیشتر از هم نوع بالغ است و همچنین کفه بالایی منقار تقریبا به رنگ زرد با لکه هایی از طوسی است .

این طوطی در طبیعت زندگی میکند و از نگهداری آن در اسارت و خانه موردی گزارش نشده

African-Niam-Niam-Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top