1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی سبز جزیره ی بورو Black-lored Parrot

Black-lored-Parrot-Tanygnathus-gramineus

Black-lored Parrot

Tanygnathus gramineus

طوطی سبز جزیره ی بورو (Buru Green Parrot) با نام علمی Tanygnathus gramineus یک طوطی بومی جزیره ی بورو در اندونزی می باشد . طول بدن طوطی سبز جزیره ی بورو حدود ۴۰ سانتی متر است که دارای یک تاج فیروزه ای رنگ می باشد. منقار در نرها قرمز رنگ است و در ماده ها به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای دیده می شود. طوطی سبز جزیره ی بورو نسبت به گونه های مشابه دارای آوازی بلندتر و طولانی تر می باشد.

طوطی سبز جزیره ی بورو یک پرنده ای نادر است و به طور کامل یا تا حدودی شبانه می باشد . به همین دلیل است که توصیفات بسیار کم و ضعیفی در مورد آن وجود دارد. طوطی سبز جزیره ی بورو برای اولین بار توسط یک پرنده شناس هلندی به نام Hendrik Cornelis Siebers در سال ۱۹۳۰ گزارش گردید.

صدای طوطی سبز بورو معمولا ۱-۷ ساعت پس از غروب آفتاب توسط افراد بومی شنیده می شود. مهاجرت این طوطی بسیار ضعیف است و افراد کمی به مناطقی در ارتفاعات مهاجرت نموده اند. تراکم جمعیت طوطی سبز جزیره ی بورو ۱۳-۱۹ عدد در کیلومتر برآورد شده است.

پیشانی و تاج هر دو جنس نر و ماده به رنگ آبی دیده می شود ، در اطراف چشم راه راه های سیاه دیده می شود ،دن عمدتا سبز رنگ است و چشم ها به رنگ زرد دیده می شوند.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top