1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی پشت گردن آبی Blue-naped Parrot

Blue-naped Parrot

Blue-crowned Green Parrot

Tanygnathus lucionensis

Philippine Green Parrot

Luzon Parrot

طوطی پشت گردن آبی

 با نام علمی Tanygnathus lucionensis اغلب با عنوان طوطی سبز تاج آبی ، طوطی لوزون ، طوطی سبز فیلیپین و در زبان محلی به نام Pikoy نیز شناخته شده است که طوطی پشت گردن آبی یک طوطی است که در سراسر فیلیپین از جمله جزایر Talaud و شمال و غرب جزایر بورنئو نیز مشاهده می گردد.

طوطی پشت گردن آبی یک طوطی با ابعاد متوسط حدود ۳۱ سانتی متر می باشد و دارای بدنی عمدتا سبز رنگ است که تنها تاج و پشت گردن آن به رنگ آبی دیده می شود. هم چنین کمر و شکم به رنگ آبی کم رنگ دیده می شوند ، شانه ها نیز به رنگ نارنجی- قهوه ای هستند.

رژیم غذایی طوطی پشت گردن آبی شامل انواع توت ها ، دانه های نباتی ، آجیل ها و دانه ها می باشد.

به دلیل از دست دادن زیستگاه و به دام انداختن غیر قانونی طوطی پشت گردن آبی ، این طوطی در لیست گونه های در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

در حال حاضر ۳ زیر گونه از طوطی پشت گردن آبی به رسمیت شناخته شده اند

T. l. lucionensis

T. l. hybridus

T. l. talautensis

Blue-naped Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top