1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی تاج آبی معلق Blue-crowned Hanging Parrot

Blue-crowned Hanging Parrot

Loriculus galgulus

طوطی تاج آبی معلق

(Blue-crowned Hanging Parrot) با نام علمی Loriculus galgulus اغلب به عنوان لوریکیت مالایی ، طوطی معلق مالزی و هم چنین طوطی معلق صدر آبی شناخته شده است.

طوطی تاج آبی معلق بومی مناطق جنوبی تایلند ، جنوب غرب مالزی ، سنگاپور ، بورنئو و برخی جزایر سوماترا می باشد. احتمالا اولین بار از جزایر جاوا معرفی و توصیف شده اند. آنها اغلب در دشت ها ، جنگل های مانگرو و در برخی موارد در مناطق پوشیده شده از درخت تا ارتفاع ۱۳۰۰ متر دیده شده اند. به ندرت طوطی تاج آبی معلق در تالاب ها و بیشه های بامبو دیده می شوند.

طوطی تاج آب معلق در خارج از فصل جفت گیری و تولید مثل اغلب به تنهایی ، به صورت جفت و یا نهایتا در گروه های کوچک دیده می شوند.

این طوطی کوچک به طور متوسط بدنی به طول ۱۲-۱۳ سانتی متر دارد و وزنش ۲۸ گرم می باشد. به طور کلی پر و بال سبز رنگ است و سینه ، شکم و زیر دم به رنگ زرد مایل به سبز می باشد ، نرها یک تکه ی آبی رنگ در ناحیه ی تاج و یک الگو قرمز رنگ در ناحیه ی گلو دارند. کمر و ناحیه ی دم قرمز رنگ است ، در جوجه ها لاگوی آبی رنگ خفیف تر است و رنگ قرمز نیز دیده نمی شود.

فصل تولید مثل اصولا ماه ژانویه می باشد که لانه درون حفره هایی درون درختان زنده و مرده ایجاد می شود. معمولا ۳-۴ تخم می گذارند که پس از ۲۰ روز تخم ها تبدیل به جوجه می شوند و حدود ۳۳ روز پس از آن جوجه ها قادر به ترک لانه هستند.

Blue-crowned hanging parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top