1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی گونه نارنجی Caica Parrot

Caica Parrot

Caica Parrot

Pionopsitta caica

طوطی گونه نارنجی (نام علمی: Pyrilia barrabandi) گونه‌ای از طوطیان است که در جنگل‌های آمازونی کوه آند و در جنگل‌های مرطوب زمین‌های پست قسمت‌های شمال غربی، جنوب غربی و جنوب مرکزی حوزهٔ رودخانهٔ آمازون در آمریکای جنوبی زندگی می‌کند.
نام علمی این طوطی به افتخار ژاک بارابان، نقاش فرانسوی انتخاب شده است.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top