1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی شکم بزرگ Great-billed Parrot

Great-billed Parrot

Tanygnathus megalorynchos

طوطی شکم بزرگ (Great-billed Parrot) با نام علمی Tanygnathus megalorynchos هم چنین با عنوان طوطی ملوکان و یا طوطی جزیره نیز مشهور می باشد . طول بدن طوطی شکم بزرگ چیزی حدود ۳۴ سانتی متر می باشد که یک طوطی متوسط جثه می باشد که دارای یک شکم بزرگ قرمز رنگ می باشد ، عنبیه ی چشم به رنگ کرم دیده می شود و شانه به رنگ مشکی و پشت بدن سبز تا زیتونی می باشد ، ناحیه ی کفل به رنگ آبی رنگ پریده دیده می شود ، سطح پائینی بدن به رنگ سبز مایل به زرد دیده می شود . ماده ها در طوطی شکم بزرگ به طور معمول کوچک تر از نرها می باشند و از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند .

طوطی شکم بزرگ طوطی شکم بزرگ (Great billed Parrot)

طوطی شکم بزرگ به طور معمول بومی جنگل ها ، زمین های جنگلی و هم چنین جنگل های حرا در جزایر جنوب شرقی آسیا در Maluku ، Raja ، Ampat, Talaud, Sangir, Sarangani و Sundas کوچک و هم چنین جزایر کوچک اطراف آن می باشند. رژیم غذایی طوطی شکم بزرگ به طور کلی شامل انواع میوه ها می باشد.

طوطی شکم بزرگ به طور کلی در سراسر مناطق ذکر شده شایع می باشد ، در نتیجه در لیست IUCN در گروه گونه های در معرض حداقل نگرانی قرار گرفته است و نگرانی خاصی در مورد طوطی شکم بزرگ وجود ندارد.

Great-billed-Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top