1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی تاج آبی دم راکتی Green Racquet-tail

Green Racquet-tail

Prioniturus luconensis

Prioniturus discurus

طوطی تاج آبی دم راکتی BLUE-CROWNED RACQUET-TAILED PARROT یک طوطی زیبا با بدنی به طول ۲۷ سانتی متر می باشد و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۱۴۰-۱۶۰ گرم است.

طوطی تاج آبی دم راکتی دارای ۳ نژاد : P.d. discurus, P.d. whiteheadi, P.d. mindorensis می باشد.

به طور کلی طوطی بالغ نر و ماده دارای بدنی سبز رنگ و صورتی به رنگ سبز زمردی می باشند.

در نژاد: P.d. discurus هر دو طوطی نر و ماده دارای تاج زرد به همراه آبی می باشند. مرکز دم سبز رنگ است. بخش راکتی دم سیاه به همراه آبی می باشد. پرهای خارجی دم به رنگ آبی که در طرفین سبز می باشند و نوک آنها سیاه است. منقار به رنگ آبی/ خاکستری می باشد.

در نژاد P.d. whiteheadi : هر دو طوطی نر و ماده دارای رنگ آبی کمتری در تاج می باشند که با رنگ سبزی که در سراسر سر وجود دارد مخلوط شده است.

در نژاد P.d. mindorensis: هر دو طوطی نر و ماده اصلا رنگ آبی در سر ندارند و فقط به رنگ سبز می باشند و پشت تاج به رنگ آبی/ بنفش دیده می شود.

Green-Racquet-tail


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top