1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی انجیری بزرگ Large Fig Parrot

Large Fig Parrot

Psittaculirostris desmarestii

طوطی انجیری بزرگ

اندازه:18 سانتیمتر

وزن:108 گرم

نادر در اسارت

2 تخم در هر دوره

زمان هچ:25 روز

ترک لانه:8 هفته

زیستگاه:گینه نو

گزارش IUCN حداقل نگرانی

این نژاد همچنین با نام های Flame-headed Fig Parrot و Desmarest's Fig Parrot شناخته میشود که از خانواده ی Psittaculidae هاست. معمولا در غرب جزیره ی پاپوان , اندونزی و گینه ی نو یافت میشود


نر و ماده ی بالغ شبیه یکدیگر اند و تفاوتی ندارند


زیستگاه طبیعی آن عبارتند از جنگل و دشت های نیمه گرمسیری و گرمسیری مرطوب،


این نژاد دارای شش گونه میباشد.

Large Fig Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top