1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی پیشانی خرمایی Maroon-fronted Parrot

Maroon-fronted Parrot

Rhynchopsitta terrisi

طوطی پیشانی خرمایی (Maroon-fronted Parrot) با نام علمی Rhynchopsitta terrisi بومی شمال مکزیک است و به طور خاص می توان آن را در Sierra Madre ، Nuevo León و Tamaulipas پیدا کرد.

طوطی پیشانی خرمایی در جنگل های کاج های رسیده ، جنگل های سوزنی برگان مخلوط و هم چنین جنگل های کاج و بلوط زندگی می کنند و در اتفاعات ۲۰۰۰- ۳۵۰۰ متر دیده می شوند.

طوطی پیشانی خرمایی به علت تخریب زیستگاه های طبیعی به عنوان گونه ی آسیب پذیر شناخته شده است و به طور تخمینی می توان گفت که ۲۵۰۰-۳۰۰۰ عدد از این طوطی باقی مانده است ، در حالی که ۹۵-۱۰۰ جوان در یک سال تولید شده است.

طول بدن طوطی پیشانی خرمایی به طور متوسط ۳۸ سانتی متر است. بال و پر ها به رنگ سبز تیره هستند به جز ناحیه ی شانه که قرمز تیره است و پیشانی و نوار دور چشم که خرمایی رنگ می باشد و هنگامی که طوطی پیشانی خرمایی در حال پرواز است بال و دم به رنگ سیاه به نظر می آیند.

صدای گله های طوطی پیشانی خرمایی شبیه به صدای دارکوب می باشد. طوطی پیشانی خرمایی لانه ی خود را درون صخره های سنگ آهک در نزدیکی مسیر آب می سازند که معمولا ۱-۳ تخم می گذارند که طی ۲۴-۲۶ روز تخم ها تبدیل به جوجه می شوند.

Maroon-fronted-Parrot


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top